blog

Růženín

Tam kde rozplynu se v Lásce Vítám Sebe Bolest ztratila se, Dýchám druhé nebe, Vibrující zář co obklopuje, Moje Bytí.. ..Vzácně, křehce tepe, v oceánu smíření se skví Ta mlha prostupujíc Moje toužení. Do celistvosti zve mě pohlazením, Láskou Růženín Prolne s esencí mé...

pokračovat ve čtení

Láska

Rubínem, Láskou jsi Ženo, Kde jsi se ztratila se ptáš? V slzách té bolesti co skrápěly Hrob Tvé Lásky? Nyní procitáš.. Už víš.. Láskou jsi a vždy jsi byla Srdce s odvahou otvíráš.. Plodivá její síla Tě vede do zahrad Těch krás co bolest konejší A Mír už na křídlech...

pokračovat ve čtení

Průzračnost Vody

Z Vody jsi povstala, z její Lásky se rodíš Tóny Tě dovedou zpět ke všem Tvým mořím.. A Domov Tvůj sladký Tě obdarovává Tou Láskou co břehy zdobí Ta jasnost a průzračnost VODY.. Ozvěnou z hloubky vyvěrá Probouzí Tvé vlohy Proudí Tebou, Lásku zrodila Tak...

pokračovat ve čtení

Voda léčivá

Něhu otvíráš a bezbřehá je láska Voda léčivá teď proudí skrze nás tak Tebe přijímám bez nároků čistá A hladíš vroucně všechna moje místa zraněná..

pokračovat ve čtení

V hmotě

Do svitu dnů mi přicházíš Vítám Tě s láskou v náručí Do víru Zemských podob Vkládám co jsme, to nekončí.. Tak za vším co konám, naučím Sebe i Tebe té síle, V hmotě konejším Svůj stín…

pokračovat ve čtení

Luna

Ve svitu Luny se objevíš S vodou Tě láska pojí Odevzdej slzy cos ronila Hloubkám svým porozumíš.. Do stínů vetkni světlo své Stříbrným paprskem voní Žena jsi, na to nezapomeň ŽENA, dcera Luny.. 

pokračovat ve čtení

Vysoká tráva

Vysoká tráva po cestě mne vede k Tobě.. Do klína vážky přináší dary nebes a.. Vzpomíná každá buňka Na klidnou bouři co počíná naše setkání.. Za časů co nejsou skutečné Tě objímám věčně souzněná s Tebou v akordu tužeb splněných.. Do klína Tě vede cesta jediná co znáš...

pokračovat ve čtení

V Ženském Živlu sama sebou

Do kořenů vstupuji, s Matkou Zemí vstávám S Tebou se miluji, ráda Tě poznávám Sílu osvobozuji, Oheň rozdmýchávám Bez podmínky daruji Lásku - v sobě spřádám Otevřeně sděluji Pravdu co nasávám Rozplynu se v Míru, když se odevzdávám.. .. V Ženském Živlu ..Sama sebou se...

pokračovat ve čtení

V Ženském Živlu

Z Vody stvořená Se Zemí spojená Oheň do lůna Sílu přináší S Větrem smířená V Lásce koupaná Světlo Duše barvy prozáří.. V Ženském Živlu zázrak počíná se dít..

pokračovat ve čtení

Přicházíš

Přicházíš ze zahrady Příběhů a jsi tady Přítomným poselstvím       Zásluhou Artemidy Přísaháš zaslíbeným Návratům odpouštíš Čím víc smíření vítáš, kouzelnou bránou k sobě procházíš I tím stínem, co se skrýval, světelná záře už Tě...

pokračovat ve čtení

Chcete též najít svou vlastní lásku k zdravému jídlu?